Вельмишановний читачу нашого сайту!

Стратегiчною цiллю та призначенням Громадського Руху є сприяння боротьбі з епiдемiєю туберкульозу в Українi, де на сьогоднiшнiй день на облiку в протитуберкульозних диспансерах України перебуває бiльш нiж 680 тисяч чоловiк - 1,4% вiд усього населення."

Громадський рух «Українці проти туберкульозу», що працює спільно з парламентарями тривалий час, доклав плідні зусилля щодо ініціації парламентських слухань “Епідемія туберкульозу в Україні та шляхи її подолання”, прийняв активну участь у складі комісії по їх підготовці та у їх проведенні 19.05.2003 р.

 Президентом України підтримана ініціатива Громадського руху «Українці проти туберкульозу» - Указом від 22 березня 2002 року № 290/2002 встановлений Всеукраїнський День боротьби з туберкульозом.

Фундація проводить активну роботу щодо вдосконалення законодавчої бази в галузі охорони здоров'я, проводить інформаційно – освітню протитуберкульозну роботу і роботу по профілактиці ВІЛ/СНІД серед населення, сприяє підвищенню фтизіатричних знань лікарів загальнолікувального профілю за активною участю спеціалістів Інституту фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського Академії медичних наук України та провідних фахівців України в галузі фтизіатрії, веде плідну роботу у засобах масової інформації щодо відповідного інформування населення. Одним із пріоритетних напрямків діяльності Фундації є робота щодо сприяння соціальному захисту працівників фтизіатричної галузі.


Враховуючи зростаючу небезпеку від туберкульозу та його поєднання з ВІЛ/СНІДом, Фундація посилила інформування громадськості з даного питання через телебачення, періодичні видання, інтернет, радіо та створення і розповсюдження санітарно-просвітницьких матеріалів для населення та медперсоналу.

 З моменту свого заснування Громадський рух «Українці проти туберкульозу» став тим об'єднанням, яке досягає на практиці взаємодії діяльності депутатів рад різних рівнів, державних органів, медичних працівників, продовжує роботу по згуртуванню громадськості і громадських організацій у могутній національний рух проти туберкульозу. Громадський рух має чисельні спільні програми із міністерствами та державними адміністраціями, установами, громадськими організаціями.

Спільні дії громадських організацій спрямовуються на сприяння органам державної влади щодо подолання епідемії туберкульозу в Україні, збереження здоров'я громадян нашої країни на виконання Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роках.

  До речi, як не шкода, але захворiти на туберкульоз можуть всi, незалежно вiд статi, матеріального положення, тощо.
  Просимо Вас, шановний відвідувач сайту, представити нашi намагання, iнiцiативи всiм органiзацiям та приватним особам, якi на Вашу думку зацiкавляться та будуть готовi прийняти участь в боротьбi з туберкульозом.